poniedziałek, 20 marca 2017


Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - logo
Od 12 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działań bilateralnych w Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Budżet konkursu wynosi 400 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskane finansowanie może być przeznaczone na:
  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć:
  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).
Podmiotami mogącymi składać wnioski są polskie jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora





Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom