poniedziałek, 27 marca 2017


Logo akcji Program Kariera
Do 31 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 14. edycji akcji Program Kariera. Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia płatnych praktyk w czasie wakacji. W celu wzięcia udziału w konkursie, kandydat musi rozwiązać przynajmniej jedno case study zamieszczony na stronie http://www.programkariera.pl.

Zgodnie z regulaminem konkursu w akcji Program Kariera mogą wziąć udział osoby, które są studentami trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk trwających od 8 do 12 tygodni, płatnych od 2 500 do 3 000 zł brutto. Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.

Pełną ofertę praktyk można znaleźć na stronie http://www.programkariera.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa Programu KarieraPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom