środa, 8 marca 2017


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, które zainteresowane są przyjęciem wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.

Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie, podróże krajowe.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
 • administracja publiczna, 
 • antropologia, 
 • archeologia, 
 • bibliotekoznawstwo, 
 • edukacja, 
 • ekonomia, 
 • informatyka, 
 • komunikacja i dziennikarstwo, 
 • kształcenie inżynierów, 
 • nauka biologii, 
 • nauka chemii, 
 • nauka fizyki, 
 • nauka matematyki, 
 • nauki polityczne, 
 • ochrona środowiska, 
 • pokój i rozwiązywanie konfliktów, 
 • pomoc społeczna, 
 • prawo, 
 • rolnictwo, 
 • socjologia, 
 • studia amerykanistyczne, 
 • urbanistyka, 
 • zarządzanie, 
 • zdrowie publiczne/globalne.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom