środa, 22 marca 2017


Logo miasta Poznań
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na stypendia i nagrody miasta Poznania. W ramach konkursów przyznane zostaną środki na nagrody artystyczne, nagrody naukowe, stypendia artystyczne i stypendia naukowe. Budżet konkursu wynosi 240 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów od 2017 roku laureaci nagrody artystycznej i naukowej otrzymają po 60 000 zł. Taka sama kwota będzie podzielona między stypendystów w obu dziedzinach. 

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody lub stypendiów przysługuje:
  • w przypadku Nagrody Naukowej: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym działającym w Poznaniu,
  • w przypadku stypendiów naukowych: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyższym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym,
  • w przypadku Nagrody Artystycznej: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu,
  • w przypadku stypendiów artystycznych: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym oraz szkołom artystycznym i uczelniom wyższym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom