czwartek, 9 marca 2017


European Academy of Diplomacy - logo
Do 31 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i stypendium Fundacji PZU  W ramach konkursu ufundowane zostały dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji, stypendia pokrywające całkowity lub częściowy koszt uczestnictwa w AMD.

Konkurs na stypendia organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego adresowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania:
  • będą studentami co najmniej do końca grudnia 2017 r;.
  • mówią biegle w języku angielskim (poziom C1 w mowie i piśmie);
  • są w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań AMD.

Konkurs na stypendia organizowany przez Fundację PZU adresowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania:
  • są studentem lub absolwentem posiadającym obywatelstwo polskie, ukraińskie, gruzińskie lub mołdawskie;
  • mają co najmniej rok doświadczeni w prac lub odbyty wolontariat w organizacjach pozarządowych, sektorze społecznym, organizacjach kulturalnych;
  • mówią biegle po angielski (czytanie, pisanie i mówienie);
  • są w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań AMD.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom