wtorek, 7 marca 2017


Logo University of AlbertaDo  10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017/2018, który organizowany jest przez University of Alberta z Kanady. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Wysokość stypendium wynosi 27 600 dolarów kanadyjskich.

Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017 / 2018 (1 września 2017 - 31 sierpnia 2018) oferowane jest przez Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Stypendium wynosi 27 600 CAD (około 24 000 CAD po podatkach) i wypłacane jest w formie 12 miesięcznych rat. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską. Stypendysta będzie miał dostęp do jednej z najlepszych bibliotek Ameryki Północnej (szczegóły dostępne na stronie internetowej University of Alberta Library: www.library.ualberta.ca). Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.

Zapraszamy studentów studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Uniwersytet Albertański otwarty jest na współpracę międzynarodową, oczekuje aplikacji od kandydatów obydwu płci oraz osób niepełnosprawnych.

Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy badawczej w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.

Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu w maju 2017 roku. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania.

Strona internetowa konkursu

Informacja prasowa
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom