czwartek, 2 marca 2017


Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Do 12 maja 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej a honorowym patronatem objął go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pula nagród w konkursie wynosi 200 000 zł.


W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach.

Praca naukowa lub rozwojowa
  • nagroda I stopnia - 60 000 zł;
  • nagroda II stopnia - 40 000 zł;
  • nagroda III stopnia - 20 000 zł.
Najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych
  • nagroda I stopnia - 50 000 zł;
  • nagroda II stopnia - 20 000 zł.
Przyznane zostanie także wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w wysokości 10 000 zł oraz nagrody rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Szczegółowe informacje o  konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na prace naukowe i wdrożenia z obszaru o obronnościPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom