wtorek, 11 kwietnia 2017


The Boston Consulting Group - logo
Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu BCG Scholarship. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, którzy nie ukończyli 26. roku życia, oraz w styczniu 2018 r. będą posiadać status studenta. W ramach konkursu przyznane zostaną po dwa stypendia w wysokości po 15 000 zł każde.

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci z wszystkich kierunków studiów. Kompletne aplikacje powinny zawierać trzy dokumenty w formacie .pdf: CV, wykaz ocen oraz esej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec eseju można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom