piątek, 14 kwietnia 2017


Logo Uniwersytetu w Białymstoku
Do 9 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logo Uniwersytetu w Białymstoku. Zgłoszenia do konkursu mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zespoły projektowe oraz podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym, które posiadają doświadczenie w opracowaniu logo i księgi znaku dla co najmniej jednej firmy lub jednej uczelni, lub jednostki samorządu terytorialnego, lub jednostki administracji rządowej. Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Składa się z jednego etapu, tj. przedstawienia przez uczestników konkursu maksymalnie 3 propozycji nowego logo Uniwersytetu w Białymstoku  w 3 wersjach językowych: 
  • polskiej: Uniwersytet w Białymstoku,
  • rosyjskiej: Университет в Белостоке, 
  • angielskiej: University of Bialystok
w wersji kolorowej i monochromatycznej każda.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom