środa, 12 kwietnia 2017


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - logo
Do 16 października 2017 r. można zgłaszać pracę w ramach XV edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. W ramach konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione między 1 czerwca 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r. Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP;
  • kopię egzemplarza pracy habilitacyjnej, cyklu publikacji powiązanych tematycznie, stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, pracy doktorskiej, magisterskiej lub licencjackiej;
  • dwie recenzje pracy konkursowej;
  • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej, odbyły się w tej uczelni pomiędzy 1 października 2016 r. a 30 września 2017 r. lub kopię uchwały o nadaniu pomiędzy 1 października 2016 r. a 30 września 2017 r. stopnia doktora habilitowanego za jednotematyczny cykl publikacji lub kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
  • kopię tłumaczenia na język polski, jeżeli praca konkursowa lub recenzje wymienione  zostały napisane w języku obcym..
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom