czwartek, 13 kwietnia 2017


Herb Gdyni
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu prezydenta miasta Gdynia  na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta Gdyni. Do konkursu można zgłaszać prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie ostatnich pięciu lat  poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2012 r., a 31 grudnia 2016 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen. 
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • prace inżynierskie i magisterskie - 5 000 zł;
  • prace doktorskie - 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom