wtorek, 25 kwietnia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 27 kwietnia 2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Akredytacje zagraniczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi około 18,4 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi dotyczącej udziału uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w procedurze ubiegania się o zagraniczne akredytacje lub certyfikaty jakości kształcenia, celem której jest wsparcie działań uczelni w zakresie zwiększenia jej poziomu umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców oraz poprawę konkurencyjności uczelni w międzynarodowych rankingach. Wnioski mogą być składane przez uczelnie publiczne i niepubliczne.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom