poniedziałek, 3 kwietnia 2017


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 11 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. (godz. 16:00) trwa nabór wniosków w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. W ramach programu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań dotyczących rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo–programistycznych.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023.

Cele szczegółowe programu to:
  • Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości.
  • Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.
Całkowite koszty kwalifikowane projektu zgłaszanego do programy CyberSecIdent nie mogą być niższe niż 3 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji projektu nie może być wyższa od 20 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom