czwartek, 6 kwietnia 2017


Logo SEA-EU-NET
Do 30 czerwca 2017 r. (godz. 18:00) trwa nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation. Zgodnie z informacjami NCBiR konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, NCBiR przeznaczyło 300 000 euro.

Jak informuje NCBiR składane wnioski muszą dotyczyć następującej tematyki:
 • Health, with preference,
 • Climate Change/Environment, with preference.
  Wnioski do konkursu mogą składać konsorcjum, które powinno być złożone z przynajmniej 3 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 1 z krajów UE lub 1 z krajów SEA i 2 z krajów UE. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 euro na projekt.

  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom