czwartek, 20 kwietnia 2017


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na praktyki dla studentów w Narodowym Banku Polskim. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września. Praktyki trwają 2 lub 3 tygodnie.Zgodnie z informacjami organizatorów na praktyki przyjmowani są przede wszystkim studenci:

  • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów,
  • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom