środa, 26 kwietnia 2017


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszej połowie maja 2017 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu modułu Dziedzictwo Narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Znane są także obszary priorytetowe, w których będą prowadzone nabory wniosków,

Zgodnie z informacjami MNiSW w drugiej edycji modułu Dziedzictwo Narodowe w NPRH obszary priorytetowe to:
  • 2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
  • 2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
  • 2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;
  • 2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom