poniedziałek, 10 kwietnia 2017


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT). Budżet konkursy wynosi 100 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, przy czym wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.
Zgłaszane projekty muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Jak informuje NCBiR założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom