wtorek, 11 kwietnia 2017


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 8 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. Adresatami konkursu są wyższe szkoły publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom