środa, 5 kwietnia 2017


Logo - Mazowsze serce Polski
Do 18 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji programu Praktyki u marszałka. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych, studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie Mazowsza i zameldowanych w województwie mazowieckim. Praktyki trwają 150 godzin zegarowych i są płatne w wysokości 1 950 zł brutto (umowa zlecenie).

Na praktyki mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły I rok studiów. Organizatorzy przygotowali ok. 100 miejsc w następujących departamentach i delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
 • Kancelaria Marszałka
 • Kancelaria Sejmiku
 • Departament Organizacji
 • Departament Opłat Środowiskowych
 • Departament Kultury, Promocji i Turystyki
 • Departament Edukacji Publicznej i Sportu
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
 • Departament Geodezji i Kartografii
 • Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
 • w delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom