czwartek, 27 kwietnia 2017


Wrocławski Park Technologiczny - logo
Do 31 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu Why Start Up a Business?. Konkurs ma na celu promowanie integracji biznesu z nauką oraz popularyzowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i innowacyjnych technologiach, a także wsparcie dla społeczności akademickiej w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

Konkurs na biznesplan "Why Start Up a Business?" polega na przedstawieniu pomysłu na innowacyjną działalność w formie skróconego biznesplanu. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach konkursu komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
  • Laureatom I, II i III miejsca – nagrodę pieniężną odpowiednio w wysokości 6 000 zł brutto, 3 000 zł brutto, 1 000 zł brutto;
  • Laureatom I i II miejsca – nagrodę w postaci bonu do wykorzystania na usługi świadczone przez Organizatora odpowiednio o wartości 3 000 zł brutto i 2 000 zł brutto;
  • Laureatom I, II i III miejsca – nagrodę w postaci oddania do bezpłatnego używania powierzchni (5 m2) biurowej typu open space na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. na okres 1 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom