środa, 5 kwietnia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 8 maja 2017 r. do 7 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Budżet konkursu wynosi 900 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do konkursu mogą przystąpić:
  • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr I do rozporządzenia 651/2014 oraz
  • przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom