czwartek, 11 maja 2017


Logo konkursu Start od Fundacji na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2017 roku, wynosi blisko 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). 

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata, uznana za wybitną. 

W tym roku wyróżnienia otrzymało trzech laureatów. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2017 r. wyróżnienia otrzymali:
 • Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Joanna Kułaga–Przymus z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.  Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

KONKURS START 2017 w liczbach
 • 3 000 000 zł – łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 25. konkursie w programie START;
 • 1152 wniosków do konkursu;
 • 100 laureatów  (8,68% spośród ubiegających się o stypendium);
 • 60 mężczyzn i 40 kobiet wśród laureatów;
 • 48% laureatów (48 osób) ma stopień doktora; w tym 21 kobiet (51%) i 27 mężczyzn (17%)
 • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki chemiczne i biologiczne (po 15 stypendystów), nauki fizyczne (9 stypendystów);
 • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (18 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (14 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7 stypendystów) i  Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Wrocławski (po 6 stypendystów)
 • Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (31 stypendystów), Kraków (17 stypendystów), Wrocław, Poznań oraz Gdańsk (po 11 stypendystów);
 • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: szkoły wyższe (81, z czego 15 to politechniki) oraz instytuty PAN (17).
Informacja prasowa

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom