wtorek, 2 maja 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w maju i czerwcu . Ich tematyka będzie dotyczyła wykorzystania narzędzi wspomagających pisanie artykułów naukowych oraz tworzenia repozytoriów prac naukowych . Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę:


Repozytoria prac naukowych - aspekty informatyczne, organizacyjne, prawne

W programie:

Wykład: Technologie informatyczne repozytoriów naukowych.
Marcin Werla, (Kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy, PCSS)

Wykład: Wpływ udostępniania publikacji w repozytorium na wzrost cytowań. Praktyczne doświadczenia z prowadzenia repozytorium prac naukowych. Archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym.
Małgorzata Rychlik, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka)

Studium przypadku: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego – aspekty organizacyjne i funkcjonalne.
Leszek Szafrański, (Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych, Biblioteka Jagiellońska)

Case study: Repozytorium ECNIS-NOM narzędziem do realizacji założeń otwartości w nauce
Dr Jolanta Przyłuska, (Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi)

Wykład i konsultacje: Prawne aspekty prowadzenia repozytoriów
Dr Krzysztof Siewicz, (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)


Szczegółowy PROGRAM Forum: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/repoz/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 490 zł + 23% VAT RABAT 10%  441 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 maja 2017 r.
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 maja 2017 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl
Instrumentarium naukowca - wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w internecie

Szkolenie ma na celu:
 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).
 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.
W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.
Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/in/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10%  621 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 maja 2017 r.
 • 790 zł + 23% VAT RABAT 10% 711 zł + VAT przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 maja 2017 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPrzygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej - szkolenie praktyczne krok po kroku

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy prawniczej potrzebnej do prowadzenia repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy administratorów repozytoriów naukowych. Mile widziani: przedstawiciele uczelni, bibliotek naukowych, instytutów naukowych i badawczych, i innych instytucji prowadzących lub planujących prowadzić repozytoria publikacji naukowych. Zainteresowani szkoleniem mogą być także pełnomocnicy do spraw otwartego dostępu, pełnomocnicy do spraw "własności intelektualnej" lub inne osoby odpowiedzialne w ramach instytucji naukowych za wdrażanie otwartego dostępu lub zarządzanie prawami autorskimi. Szkolenie może być także pomocne przedstawicielom instytucji finansujących.

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/repozs/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 790 zł + 23% VAT RABAT 10% 711 zł + VAT 
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom