wtorek, 9 maja 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach I edycji programu pn. Doktorat wdrożeniowy. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Pozyskane środki finansowe można przeznaczyć na:
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.
Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2 450 zł. Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2017/2018 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom