poniedziałek, 15 maja 2017


Logo European Language Label
Do 20 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o certyfikat European Language Label. Konkurs adresowany jest do instytucji - m.in. szkół wyższych - i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania. 

Zgodnie z regulaminem konkursu do jego celów należą:
  • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
  • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
  • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
  • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
  • promowanie wielo- i różnojęzyczności.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom