środa, 10 maja 2017


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - logo
Do 25 maja 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VII edycji konkursu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i PwC Legal esej dotyczący zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu mogą wziąć w nim udział studenci prawa oraz studenci kierunku administracja od trzeciego roku studiów jednolitych oraz od pierwszego roku studiów drugiego stopnia. 

W przesłanym eseju należy zająć się tematem "Ujawnianie danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby ochrony uniwersytetu", który polega na przygotowaniu rozwiązania kazusu dostępnego na stronie internetowej organizatora.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
  • Nagroda za zajęcie I-go miejsca -kamerka sportowa;
  • Nagroda za zajęcie II-ego miejsca - smartwatch;
  • Nagroda za zajęcie III-ego miejsca – czytnik ebooków.
Organizatorzy mogą także przyznać tzw. nagrody specjalne w postaci bezpłatnych praktyk zawodowych w Biurze GIODO w Warszawie dla maksymalnie 5 osób, po uprzednim skierowaniu przez uczelnię, na którą uczęszcza laureat konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom