poniedziałek, 8 maja 2017


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - logo
Do 18 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt graficzny Legitymacji Osób Niepełnosprawnych - Moja Legitymacja. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie projektu szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. Zgłaszane do konkursu szaty graficzne powinny być przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu.
Wyłoniony w konkursie projekt szaty graficznej legitymacji będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji. Będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom