piątek, 26 maja 2017


Logo Ministerstwa Finansów]

Do 9 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych pn. Podatkowi liderzy. Do konkursu można zgłaszać prace pt. "Co warto zmienić w polskim prawie podatkowym?". Laureat konkursu otrzyma możliwość odbycia stażu w Ministerstwie Finansów z wynagrodzeniem 2 000 zł brutto.

Konkurs adresowany jest do:
  • absolwentów lub studentów III, IV lub V roku na kierunku prawniczym lub ekonomicznym;
  • osób, które znają podstawy polskiego prawa podatkowego;
  • osób, które bardzo dobrze znają język angielski;
  • dodatkowym atutem jest znajomość innych języków obcych lub porządków prawnych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom