czwartek, 4 maja 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. szybka ścieżka). Nabór wniosków adresowane będzie do firm mikro, małych i średnich z regionów słabiej rozwiniętych (spoza Mazowsza), prowadzących innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Budżet naboru wynosi 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W regulaminie konkursu zmienione zostało podejście do kryterium nowości. Jak informują organizatorzy:
Wystarczy (...) jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom