piątek, 5 maja 2017


Ośrodek Przetwarzania Informacji - logo
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków w ramach konkursu na pojedyncze działania naukowe Miniatura 1. Nabór wniosków trwa od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym.

Miniatura to nowy konkurs NCN. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na pojedyncze działania naukowe, które trwają do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura jeden można znaleźć w naszym listopadowym wpisie.

Jak informuje NCN:
Wnioskodawca zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN, a następnie załączyć wygenerowany wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom