środa, 17 maja 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 19 czerwca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Konkurs 4/1.1.1/2017 MSP - SEAL OF EXCELLENCE Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Konkurs adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które: 
  • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBiR
  • otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).
Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących turach:
  • od 19 czerwca do 31 lipca (do godz. 16:00),
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia (do godz. 16:00),
  • od 1 września do 28 września (do godz. 16:00),
  • od 29 września do 31 października (do godz. 16:00),
  • od 1 listopada do 30 listopada (do godz. 16:00),
  • od 1 grudnia do 29 grudnia (do godz. 16:00).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom