wtorek, 2 maja 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 340 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 mln zł, w tym:
  • 316,2 mln zł - dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz
  • 23,8 mln zł – dla województwa mazowieckiego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln zł.

Zgłaszane projekty muszą wchodzić w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom