środa, 24 maja 2017


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od 24 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Dziedzictwo Narodowe. Środki zaplanowane na finansowanie projektów w ramach naboru wniosków wynoszą 26 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami za priorytetowe uznane zostały następujące obszary tematyczne:
 • 2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
 • 2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
 • 2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;
 • 2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Jak informuje MNiSW do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
 • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
 • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
W ramach modułu Dziedzictwo Narodowe można uzyskać następujące finansowanie:
 • 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
 • 3–5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom