piątek, 19 maja 2017


Logo Ośrodka Przetwarzania Informacji
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 marca 2017 r Preludium 13 i Opus 13. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r.

PRELUDIUM 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy
OPUS 13 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów.

Jak informuje NCN:
Wygenerowanie potwierdzeń złożenia wniosku oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.
Szczegółowy opis konkursu Preludium 13 i  Opus 13
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom