poniedziałek, 15 maja 2017


Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,
  • W roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,
  • Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,
  • Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1 200 zł.
  • Posiada obywatelstwo polskie,
  • Posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,
  • Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line
Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego JuzoniaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom