środa, 24 maja 2017


Young Design 2017Do 1 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Young Design 2017. Celem konkursu jest wyłonienie młodego projektanta wzornictwa o największym potencjale rynkowym. Laureat konkursu otrzyma stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej. Wysokość stypendium wynosi 20 000 zł. Laureat konkursu będzie mógł także odbyć staż w firmie wdrażającej wzornictwo.

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:
  • studenci studiów drugiego stopnia studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa,
  • studenci 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa,
  • absolwenci uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku nie ukończą 31 lat. 
  • zespoły projektantów o maksymalnej ilości dwóch osób spełniających warunki podpunktów powyżej oraz pod warunkiem, że zgłoszone projekty będą ich wspólnym dziełem.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom