Program Kariera

Złoża Kariery – praktyki dla studentów i absolwentów

Do 11 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu praktyk dla studentów i absolwentów pn. Złoża Kariery. Celem programu praktyk jest umożliwienie najlepszym studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów zdobycia praktycznego doświadczenia w PGNiG SA – w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego.

Program Praktyk w ramach II edycji przeznaczony jest dla studentów co najmniej III roku studiów licencjackich/ inżynierskich oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:
  • osiągają/osiągali bardzo dobre wyniki w nauce (potwierdzone wysoką średnią),
  • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
  • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, nie tylko w branży oil&gas,
  • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.

Write A Comment