czwartek, 29 czerwca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/06/dyplom-z-programem-archicad.html
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie architektury, urbanistyki lub architektury wnętrz. Konkurs skierowany jest wyłącznie do studentów (absolwentów) studiów magisterskich dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Pula nagród w konkursie wynosi 16 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszana do konkursu praca dyplomowa musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2017 r. Praca dyplomowa musi zostać wykonana w programie ARCHICAD co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, np. do opracowania graficznego projektu, do zaprojektowania detali, przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów itp.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 8 000 zł oraz pełna komercyjna licencja programu ARCHICAD w wersji aktualnej w dniu wręczenia nagrody;
  • II nagroda - 5 000 zł oraz komercyjne licencje programów ARCHICAD STAR(T) Edition oraz ARTLANTIS Render w wersjach aktualnych w dniu wręczenia nagrody;
  • III nagroda - 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu ARCHICAD STAR(T) Edition w wersji aktualnej w dniu wręczenia nagrody.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom