środa, 28 czerwca 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 1 sierpnia 2017 r. do 2 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team, Homing oraz Powroty. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team), finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing) oraz finansowanie powrotów do pracy w B+R (Powroty).

Poniżej szczegółowe opisy nowych konkursów:
FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.


HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.

<

POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom