piątek, 9 czerwca 2017


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. Piotr Drabik /  CC BY 2.0
Dziś jest historyczna szansa, żeby Polska zaczęła ściągać do siebie najlepszych naukowców - przekonywał wicepremier Jarosław Gowin, nawiązując do projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gowin był pytany w piątek w radiowej Jedynce o projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według niego, dzięki projektowi można będzie przyciągnąć naukowców do Polski.
Przez 250 lat byliśmy drenowani z najwybitniejszych umysłów. Po wejściu do UE rozjechało się po Europie i po całym świecie kilkadziesiąt tys. polskich naukowców. W dużej części tych młodych, najzdolniejszych. Dziś jest historyczna szansa, żeby odwrócić ten wektor drenażu mózgów, żeby to Polska zaczęła ściągać swoje najświetniejsze umysły, ale też przyciągać naukowców nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale także zza zachodniejJego zdaniem, Polska może zapewnić naukowcom m.in. bezpieczeństwo. 
Polska jest bardzo bezpiecznym krajem. Naprawdę to ma znaczenie. Często rozmawiam z naukowcami, którzy mówią, że tutaj w Polsce czują się bezpiecznie
- dodał. Przyznał jednak, że wynagrodzenia naukowców nie są zbyt wysokie. Poprawiły się za to - kontynuował - warunki pracy dzięki funduszom unijnym. 
Powstało wiele spektakularnych kampusów, chociażby kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozycja polskich uczelni od wielu lat spadała, ale ten proces odwrócimy
- dodał wicepremier.
Wzrastają i muszą wzrastać nakłady na badania naukowe. A ci zagraniczni naukowcy czy Polacy pracujący za granicą są przyzwyczajeni do tego, że nie utrzymują się z pensji. Na Zachodzie też one nie są wysokie. Oni się utrzymują z grantów naukowych. To jest powód, dla którego Polska zaczyna być krajem naprawdę atrakcyjnym dla dobrych naukowców
- dodał.

Gowin podkreślił, że reformę szkolnictwa wyższego buduje przez ciągły dialog. 
Zobaczymy, czy ta metoda da efekt. Ale nawet Komisja Europejska chwali sposób, w jaki reformujemy polską naukę
- mówił.

W środę podczas pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie o NAWA, wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w sejmowej komisji.

NAWA ma być wyspecjalizowaną agencją rządową, której podstawowym celem będzie stymulowanie procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Do najważniejszych zadań Agencji będzie należało inicjowanie programów stypendialnych dla cudzoziemców i programów wspierania wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych. NAWA zajmie się też upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowaniem języka polskiego za granicą. Ponadto inne ministerstwa czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły powierzyć Agencji obsługę własnych programów stypendialnych.

Zdjęcie we wpisie: fot. Piotr DrabikCC BY 2.0

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom