czwartek, 8 czerwca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/06/konkurs-na-esej.html

Do 27 listopada 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów na esej pt. "Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat". Do konkursu mogą zgłaszać się studenci bez względu na kierunek i tryb odbywania studiów. Pula nagród w konkursie wynosi 1 750 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM).
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
  • II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
  • III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom