czwartek, 1 czerwca 2017


Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka,
Do 10 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej 2016/2017. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z rewizji finansowej oraz innych usług biegłego rewidenta napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs na najlepszą pracę magisterską ma na celu umacnianie i propagowanie wiedzy z dziedziny rewizji finansowej, poszerzanie wiedzy na temat zawodu biegłego rewidenta, promowanie zasad etyki związanych z zawodem, motywowanie studentów do podejmowania w pracach tematu rewizji finansowej oraz pozytywne wpływanie na poziom merytoryczny prac związanych z tematyką rewizji.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 5 000 zł;
  • II nagroda - 3 000 zł;
  • III nagroda - 2 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom