poniedziałek, 5 czerwca 2017


Logo Polsko - Chińskiej Rady Biznesu
Do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny. Prace do konkursu mogą zgłaszać studenci i absolwenci uczelni, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć następującej tematyki:
 • zagadnienia makroekonomiczne, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych,
 • polityka gospodarcza i społeczna władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych,
 • funkcjonowanie biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; formy prawne działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie,
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej,
 • współpraca biznesowa instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • finansowe aspekty handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową,
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach,
 • import, eksport do Chin,
 • współpraca w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • współpraca kulturalna Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki,
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków ekonomicznych z Chinami.
Dla autorów najlepszych prac jako nagrody przygotowano stypendia i staże w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom