środa, 7 czerwca 2017


Logo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. Pula nagród w konkursie wynosi 11 000 zł.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie ze szkół wyższych w całej Polsce przygotowane i obronione w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 –
nie później niż do 31 lipca 2018 r.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • za pracę licencjacką lub inżynierską - nagroda główna w wysokości 3 000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia, każde w wysokości 1 000 zł brutto;
  • za pracę magisterską - nagroda główna w wysokości 4 000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia, każde w wysokości 1 000 zł brutto.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom