środa, 28 czerwca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 
W ramach projektu będzie można zaplanować m.in. środki na zatrudnienie kierownika z wynagrodzeniem nieprzekraczającym 190 tys. zł rocznie oraz środki na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN. Na stronie Centrum opublikowany został także projekt dokumentacji konkursowej do pierwszej edycji konkursu Daina.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom