czwartek, 29 czerwca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki

W sierpniu Narodowe Centrum Nauki uruchomi nabory wniosków w dwóch nowych konkursach międzynarodowych - HERA oraz EqUIP. Będzie to okazja do zdobycia środków na międzynarodowe projekty badawcze dla naukowców z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs HERA (Humanities in the European Research Area) adresowany będzie do przedstawicieli nauk humanistycznych. Roboczy temat planowanego do otwarcia konkursu to: Public spaces: culture and integration in Europe. Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej cztery zespoły, które pochodzą z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie.


W konkursie HERA mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
 • Austria,
 • Belgia (Walonia),
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy.
Konkurs EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) adresowany będzie do badaczy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Temat konkursu Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections ma zaowocować badaniami prowadzonymi przez naukowców z Indii i Europy. Składane wnioski powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich oraz Indii.

Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy zespoły, które pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział zespołu z Indii jest obowiązkowy.


W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Indie,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Słowenia,
 • Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o konkursach HERA i EqUIP można znaleźć na stronie internetowej NCN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom