wtorek, 27 czerwca 2017


Logo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Do 15 października 2017 r. można zgłaszać prace w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, prace inżynierskie oraz prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie.

Konkurs prowadzony jest w każdym z 22 regionalnych oddziałów PTZP. Listę oddziałów można znaleźć na stronie PTZP. Jedną pracę można zgłosić tylko w jednym z oddziałów PTZP. W każdy z oddziałów wyłaniana jest najlepsza praca dyplomowa. Jej autor otrzymuje nagrodę w wysokości 500 zł. Możliwe jest także przyznanie do trzech wyróżnień. Nie są one związane z otrzymaniem nagrody finansowej.

Kompletne zgłoszenie musi obejmować następujące elementy:
  • pracę dyplomową w formie: papierowej i elektronicznej, 
  • syntetyczne dane o autorze,
  • pismo promotora  rekomendujące daną pracę dyplomową, 
  • zaświadczenie uczelni, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku akademickim.
Wyniki procedury konkursowej w każdym z regionalnych oddziałów powinny być znane do 30 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom