poniedziałek, 26 czerwca 2017


fot. Piron Guillaume / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Laureat stypendium będzie miał także zagwarantowaną pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Miesięczna wysokość stypendium może wynieść do 2 000 zł.

Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

O stypendium może się ubiegać osoba, która spełnia następujące warunki:
  • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom