środa, 14 czerwca 2017


Logo stypendiów JPII i m.st. Warszawa
Do 10 października 2017 r. (okres stypendialny od października 2017 r. do czerwca 2018 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące wymagania formalne:    
  • Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1 100 zł na osobę.
  • Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (maturzyści) oraz 3,5 w przypadku studentów.
  • Osiągnięcia społeczne, artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne (z ostatnich trzech lat).
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego i może wynosić do 1 500 zł miesięcznie.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom