piątek, 23 czerwca 2017


Logo programu Świadkowie Bożego Piękna
Od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna". Konkurs adresowany jest do studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia i mieszkają lub uczą się na terenie archidiecezji lubelskiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu przyznane stypendium może być przeznaczane na następujące wydatki:
  • opłata za bursę/internat/akademik/stancję/ w przypadku, gdy uczeń/student mieszka poza miejscem nauki;
  • opłata kosztów wyżywienia;
  • dojazdy do szkoły (w przypadku osób codziennie dojeżdżających);
  • zakup podręczników, zeszytów, pomocy szkolnych i akademickich niezbędnych do nauki;
  • rozwijanie zdolności (np. szkoła muzyczna, kursy językowe);
  • inne opłaty, związane z podjęciem lub kontynuacją nauki. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora




Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom